فروردین 1400 سوپر اپلیکیشن الپینو را به عنوان اولین سوپر اپلیکیشن جامع شهری، برای شهرستان خمین و به منظور ارائه هر چه بهتر و سریعتر خدمات شهروندی به همشهریان عزیز طراحی کردیم. این اپلیکیشن متولد شد تا شما همشهریان عزیز با چند کلیک، امن‌تر، ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر نیازهای روزانه خود را مرتفع سازند امید است توسعه خدمات ما علاوه بر ارائه خدمات بیشتر به شما همشهریان عزیز ، باعث ایجاد زمینه های اشتغال و توسعه هوشمند شهر گردد.